Genel Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri

 

Marmara Bölgesinde , Çanakkale İline bağlı ve yüzölçümü 88.700 hektar olan Çan ilçesi, kuzeyde Biga ve Lapseki, güneyde Bayramiç ve Yenice, batısında Çanakkale Merkez ve Bayramiç, doğuda ise Yenice ilçeleri ile çevrilidir. Çukur bir vadiye kurulmuş olan İlçe merkezinin denizden yüksekliği 75 metre olup, 40. enlem ve 27. boylamlar arasında yer almaktadır. Çanakkale İl merkezine 76 km. mesafededir.

İlçe toprakları genellikle engebeli bir yapı gösterir. Ormanlarla kaplı, fazla yüksek olmayan dağ ve tepeler geniş yer tutar. En yüksek yeri 983 m. yüksekliği bulunan Ağı Dağıdır. İlçenin kuzeyinde Sapan Hisar tepeleri, kuzeybatısında Karadağ, güney ve güney batısında Büyük ve Küçük Katran dağları bulunur. Bu dağların arasında yer alan Karakoca, Bahadırlı ve Helvacı ovaları fazla büyük değildir.

Orman varlığı açısından zengin olan Çan'da bir çok orman içi mesire yeri ve üç kaplıca vardır. Yüzölçümünün % 62'si orman, %32'si tarım arazisi, %3'ü mera ve %3'üde yerleşim alanıdır. İlçe merkezi ve tüm köylerimizin kadastro çalışmaları 1995 yılında tamamlanmış olup, bazı yerleşim birimlerinde yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

Çan İlçesinin tabanı volkanik ve sedimanter oluşumdadır. Kuzeyindeki yamaçlar antizittendir. Batısının neojen çağına ait killi linyit oluşumlu toprağı vardır. Ovalar aliviyoneldir.